Фиксирани антихипертензивни медикаментозни комбинации при лечение на артериалната хипертония – доказана полза

юни 25, 2019

Фиксирани антихипертензивни медикаментозни комбинации при лечение на артериалната хипертония – доказана полза

  д-р Светлозар Сардовски, кардиолог, FESC, Кардиологична клиника, Токуда болница     Съществува консенсус, според който за АХ се приема  артериално налягане (АН) ≥ 140/90 mm Hg и целта на лечението е  поддържане на АН под тези нива.(1,2)  Освен това, голям брой проучвания показват, че систолното артериално налягане(САН) е по-добър предиктор за сърдечно-съдов(СС) риск, отколкото диастолното. (фиг.1) Фиг. 1   С процеса на застаряване на населението в световен мащаб и сързаните с това съдови промени- неразтегливост на артериите, атеросклероза и ендотелна дисфункция, все по-често се среща повишено САН. Въпреки данните, че контрола на АН е основен фактор за намаляване на СС риск, все още значителна част от хипертониците не достигат прицелните нива на контрол, като допълнително от лекарите се отдава по-голямо значение на ДАН, за сметка на неглижиране на САН.(фиг. 2).   Фиг.2   Главните класове антихипертензивни медикаменти не се различават сигнификантно по възможностите си да понижават артериалното налягане при АХ/обширни метаанализи/. Главните класове антихипертензивни медикаменти се различават по възможностите си да понижават сърдечносъдовия риск Медикаментите

Posted in Uncategorized by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог
април 16, 2019

Severe Hypokalemia Masquerading Myocardial Ischemia

 READ IT HERE

Posted in Uncategorized by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог
април 16, 2019

прочети тук

Posted in Uncategorized by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог
август 15, 2018

ЗДРАВЕТО Е В СОБСТВЕНИТЕ ВИ РЪЦЕ   През последните няколко десетилетия се наблюдава нарастващ интерес към това, кое дефинира и оформя човешкото здраве. Всъщност, здравето се влияе от редица биомедицински, психологически, социални, икономически и екологични фактори, т.нар. здравни детерминанти, които се свързват помежду си по различни начини и по различно време, през целия живот. Здравната система е само един от факторите, влияещи върху здравето и благосъстоянието. И независимо обаче, от напредъка на медицинските технологии и подобряване на медицинското обслужване, те имат относително малко значение от 10-15% за човешкото здраве, но пък поглъщат огромната част от средствата за здравеопазване. Главният фактор, определящ здравето на населението, си остава начинът на живот, с относителен принос от около 50%, следван от факторите на околната среда и наследствеността, с относителен принос от по 20% за всеки от тях.   Основните причини за смърт в световен мащаб са хроничните незаразни болести (ХНБ), представени от:  

 • сърдечно-съдовите (миокарден инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъчност),
 • раковите заболявания,
 • хроничните заболявания на дихателната система.

Тези заболявания, въпреки напредналото медицинско обслужване, убиват повече хора всяка

Posted in Uncategorized by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог
август 15, 2018

Спасил е и всеки ден спасява сърдечно болни хора. Прави го с познания, отдаденост, талант и дори с чувство за хумор. Те са му благодарни, обожават го, защото знаят, че живеят благодарение на него   Една статия за мен, публикувана в http://www.gramofona.com :   И какво беше моето учудване, когато в разговора си с него, не усетих и капка от самочувствието на спасителя или демонстрация на можещ човек, въпреки, че е точно такъв. Ето кой е той.   Д-р Светлозар Иванов Сардовски е роден в град Кюстендил. През 1984 год. завършва елитната  Окръжна математическа гимназия, в която се подготвя за математическа или химическа кариера, но кандидатства и е приет медицина. Решението взема под  давление на леля си, която живее в чужбина, където заради дребен здравен проблем, решен от български лекар, той  сменя позицията си. Разбира, че лекарят е лекар в цял свят. По-късно се оказва, че математиката, която развива абстрактното и логическото мислене, както и причинно-следствените асоциации, му помагат много в медицината, особено при вземане на бързи и правилни решения в спешни ситуации. Но макар, че математиката помага в медицината, медицината

Posted in Uncategorized by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог
август 15, 2018

Презентацията е изнесена по време на Симпозиум по Остър коронарен синдром, който се проведе на в периода 15 – 17 юни 2018 г, в гр.Пловдив   В документа се разглеждат няколко клинични случая на пациенти с остър коронарен синдром и различните възможности за  тяхното лечение.   Случай 1:   

 • 67-годишен мъж, пушач. 
 • Без предшестваща стенокардия и терапия
 • Дебют на остра гръдна болка в покой, интермитираща и продължителна до няколко часа преди прегледа
 • С анамнеза за клаудикацио на дясна подбедрица на 50м
 • Хемодинамично стабилен

  Пълната презентация може да видите в прикачения файл   Автор: вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог

Posted in Uncategorized by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог
август 15, 2018

Сърдечната недостатъчност е основна причина за смъртност в световен мащаб. 50% от пациентите загиват през първите пет години от поставянето на диагнозата. Това е състояние, при което сърцето не може да изпомпва достатъчно кръв и от това страда целият организъм . Основните симптоми са:  

 • Задух
 • Лесна уморяемост
 • Отоци на долните крайници

Повече по темата вижте във видеото!   Автор: вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог

Posted in Uncategorized by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог
август 15, 2018
 
Точна дефиниция на АХ и в частност на хипертоничната криза (ХК) дава Седмият доклад на National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. Хипертоничната криза се дефинира като остро настъпило покачване на артериалното налягане при систолна стойност над 180 mmHg и диастолна над 110 mmHg. Литературните данни сочат, че поне 1% от хипертониците, поне веднъж в живота си преживяват ХК. Най-честата причина е нелекуваната есенциална хипертония. Други причини са: ренопаренхимна болест с хроничен пиело- и/или гломерулонефрит, системни колагенози със засягане на бъбреците, ендокринни болести при феохромоцитом, първичен хипералдостеронизъм, болест на Cushing, лекарствено провокирани, коарктация на аортата, прееклампсия, еклампсия, хипертонична реакция на исхемичен отговор в острия стадий на исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ).   Пълната статия може да видите в прикачения файл: линк Автор: 
Posted in Uncategorized by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог