ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

януари 21, 2020

Електромиографията /ЕМГ/ е високо специализиран метод  използван за диагностициране на  мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви: миопатии, възпалителни процеси / плексити, невралгии/, дископатия, полиневропатии / диабетна полиневропатия и др./, мононевропатии, нарушения в нервно-мускулното предаване, тремор, промени при ендрокринни заболявания и др.

 

При рутинното изследване се прилагат 2 групи методи: стимулационни и иглени. Стимулационната ЕМГ –  електроневрографията (ЕНГ) е метод за записване и анализиране на предизвиканите потенциали на периферните нерви чрез краткотрайни електрически стимули. Изследването се извършва с повърхностни електроди. Изследва се скоростта на провеждане по двигателните и сетивни влакна на периферните нерви чрез отвеждане на двигателни и сетивни отговори.  

Иглената ЕМГ представлява отвеждане на активността на скелетните мускули с иглени електроди и регистриране на акционните потенциали /АП/ на моторните единици, които имат графичен и звуков образ. Те са различни по своите параметри при различните мускули и възрасти, както и в норма и патология.

Съществуват и други специални видове ЕМГ – репететивна нервна стимулация, електромиография на единично мускулно влакно, треморограма, исхемичен тест и др.

Какво е необходимо да знае пациента ?
Преди изследването трябва да информирате вашия лекар, ако приемате лекарства, намаляващи съсирването на кръвта -варфарин, клопидогрел или аспирин, ако имате хемофилия или друго нарушение на кръвосъсирването, ако имате поставен пейсмейкър или друго медицинско устройство.

 

Подготовка за изследването: Тъй като електродите се прикрепват към кожата, необходимо е тя да бъде чиста, без да се прилагат спрейове, кремове, лосиони и други. Телесната температура може да повлия на теста, ето защо ако навън е много студено трябва да изчакате в затоплена стая за известно време. В деня на изследването трябва да носите удобни и широки дрехи , които може да се наложи да свалите.

 

Метод на провеждане на изследването: Най -напред се провежда стимулационната ЕМГ, чрез поставяне на повърхностни електроди / специални лепенки / върху изследвания мускул и подаване на електрически импулси към съответния нерв. За да се направи сравнение, изследват се същите нерви и от противоположната страна на тялото.

След това се преминава към иглена ЕМГ – в мускулите се въвеждат иглени електроди, които са свързани към специален апарат. След като електродите са поставени, измерва се електрическата акстивност на мускулите в покой и при мускулно съкращение. Мястото, където се поставят иглените електроди може да се смени и така да се измери електрическата активност и в други части на мускула или на други мускули.

 

По време на иглената ЕМГ може да усетите краткотрайна остра болка при въвеждане на електрода в мускула, а при стимулационната ЕМГ остра пареща болка , изтръпване и потрепване при подаване на електрическите сигнали.

В зависимост от конкретния случай и от това колко нерва и мускули ще бъдат изследвани, изследването може да продължи  от ½ час до 2 часа.

 

Има ли рискове при провеждане на изследването?

Електромиографията като цяло е нискорискова процедура и усложненията са редки. В някои случай може да се получи леко кръвонасядане, оток или слаба болка в областта, където са поставени иглените електроди. Иглите са стерилни и за това рискът за възникване на инфекции е много малък. При изследване на нервната проводимост няма риск от инфекции, тъй като целоста на кожата не е нарушена, а напрежението създадено от електрическите импулси, не е достатъчно високо, за да причини нараняване. 

В медицинският център АРГОМЕДИКА се извършва това изследване. 

 

                                                                        д-р Весела Константинова

 

Posted in Blog by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог | Tags: , , , ,