Д-р Александра Трайковска- Димитрова, дм

Д-р Александра Трайковска- Димитрова, дм

Д-р Александра Трайковскa завършва медицина към Медицински Университет София, през 2012г. В периода от 2013 до 2019г специализира в УСБАЛЕ „ Акад. Иван Пенчев“ София и през 2019г придобива специалност по Ендокринология и болести на обмяната. През 2013г. става магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт. От 2014г е асистент в Катедра по Превантивна медицина към Факултет по обществено здраве- МУ София. През 2016г защитава дисертационен труд на тема ‘’Самоуправление на Метаболитния синдром ефективна превенция на усложненията ‘‘ във ФОЗ – МУ София. Д-р Трайковска е член на Българското дружество по ендокринология и участва в множество национални, европейски конгреси и обучителни курсове по специалността. Особен интерес за нея представлява ранната и всеобхватна корекция и контрол на компонентите на метаболитния синдром, диагностика и терапевтичен подход при захарен диабет, тирeоидната патология, както и нарушенията на Хипоталамо-хипофизарно-яйчниковата ос. Д-р Трайковска изготвя индивидуални хранителни режими съобразени със здравния статус на пациента.

departments: Ендокринология
positions: Ендокринология