Д-р Дико Меламед

Д-р Дико Меламед

Д-р Дико Меламед е завършил медицина в Медицинския Университет на гр. София през 1988г. От 1988г. до 1995г. работи като лекар-ординатор във вътрешното отделение на МБАЛ – гр. Свищов.  През 1993г. придобива специалност по „Вътрешни болести“. От 1997г. до 1999г. практикува в Кардиологичната клиника на ВМА, гр. София. През 2000г. придобива специалност „Кардиология“. От 2000г. до 2007г. работи като лекар-кардиолог в Спешно приемно и консултативно отделение на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов “. От 2007г. до 2013г. работи като кардиолог в интензивното и в инвазивното отделения на Кардиологична клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов“. От 2013г. до момента практикува като лекар-кардиолог в Кардиологичната клиника на Аджибадем Сити Клиник, Токуда Болница, гр. София.

 

Dr. Diko Melamed graduated from Medical University Sofia, in 1988. From 1998 to 1995 he was a resident in the department for Internal diseases in Multidisciplinary Hospital for Active Treatment, in the city of Svishtov. In 1993, he received specialization in Internal diseases. From 1997 to 1999, he worked in the Cardiological Clinic of Military Medical Academy, Sofia and in 2000 acquired specialization in Cardiology. From 2000 to 2007, he worked as Head Cardiologist in the Emergency Care Unit of University Hospital ‘’Pirogov’’. In the following period between 2007 and 2013, he continued work as Head Cardiologist in the intensive and invasive units of the Cardiology Clinic at Pirogov. Since 2013, he has been practicing as Head Cardiologist at the Cardiology Unit of Acibadem City Clinic, Tokuda

departments: Кардиология
positions: Кардиология