д-р Петя Иванова

д-р Петя Иванова

Д-р Петя Иванова завършва медицина в Медицинска академия – гр. София през 1990 година. Специалност нервни болести придобива през 1997г. От 2001година работи като завеждащ неврологичното отделене на СБР „Здраве“– гр. Банкя .Притежава сертификати за електромиография на периферната нервна система и доплерова сонография на мозъчните съдове.Специален интерес за нея представлява мануалната терапия на вертеброгенните заболявания и неврорехабилитацията,които практикува ежедневно.

Д-р Иванова членува в Българското дружество по неврология , Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и Дружеството по мануална терапия.Участвува редовно в обучителни специализирани курсове и конгреси в страната и чужбина.

Д-р Иванова не преглежда деца.

departments: Неврология
positions: Неврология