Д-р Нели Иванова

Д-р Нели Иванова

Гастроентеролог/Gastroenterologist

Д-р Нели Иванова/Dr. Neli Ivanova

Д-р Нели Иванова завършва Медицинския Университет в град София през 1990г. През 2007 взима специалност Вътрешни болести, а през 2012г. взима втора- Гастроентерология, в УМБАЛ “Царица Йоанна” ИСУЛ. Д-р Нели Иванова е специалист в повеждането на ендоскопска диагностика- фиброгастроскопия и фиброколоноскопия. Към момента работи в отделението по гастроентерология на Първа градска МБАЛ.

 

Dr. Neli Ivanova graduated from Medical University, Sofia, in 1990. In 2007 she acquired specialization in Internal diseases and in 2012, an additional one in Gastroenterology from the University Hospital for Active Treatment “Tsaritsa Yoanna” ISUL. Dr. Ivanova is an expert in the conducting of endoscopic diagnosis- fibrogastroscopy and fibrocolonoscopy. At present, she is working in the department of Gastroenterology in the First City Multiprofile Hospital for Active Treatment, Sofia.

departments: Гастроентерология
positions: Гастроентерология
degree: Doctor
office: МЦ АРГОМЕДИКА