Д-р Румяна Гаврилова

Д-р Румяна Гаврилова

Д-р Румяна Гаврилова/ Dr. Rumyana Gavrilova – 

Образна диагностика/ Imaging Diagnosis

Д-р Румяна Гаврилова е специалист по образна диагностика. Завършила е Медицинския университет в гр. София през 1982г. От 1982 до 1985г. работи като рентгенолог в „Райнонна болница” в град Елин  Пелин.

През 1987г. взима специалност по образна диагностика в Медицинска академия гр. София. От 1985 до 2017г. работи като рентгенолог в клиниката по Спешна образна диагностика в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” в град София.  От 2018г. започва да работи като лекар в клиниката по образна диагностика в Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи в гр. София. Д-р Гаврилова е специалист в областта на компютърната томография, магнитно- резонансната томография, онкологичните заболявания на млечната жлеза, ехографските изследвания на млечните жлези, на щитовидната жлеза и на коремните органи.

Dr. Rumyana Gavrilova has specialization in imaging diagnosis. She graduated from Medical University, Sofia in 1982. From 1982 to 1985 she worked like a roentgenologist in the Regional hospital in Elin Pelin. In 1987, she acquired a specialization in imaging diagnosis. From 1985 to 2017 she worked like a roentgenologist in the Clinic for Urgent imaging diagnosis in the Multiprofile Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine “N.I. Pirogov” in Sofia. Since the beginning of 2018, Dr. Gavrilova has been working in the Medical Institute of Ministry of Internal Affairs in Sofia. She is a specialist in the field of computed tomography, magnetic resonance tomography, neoplasm diseases of the mammary gland, diseases of the thyroid gland, echography oh the mammary glands, the thyroid gland and the internal organs.

departments: Образна диагностика
positions: Образна диагностика
degree: Doctor