д-р Веска Михайлова

д-р Веска Михайлова

Д-р Веска Маркова/ Dr. Veska Markova    Невролог/ Neurologist 

Д-р Михайлова- Маркова е завършила медицина през 1987г. в Медицинския Университет на град Плевен. До 1994г.  работи като невролог в отделението по нервни болести на ПОБ –гр. Враца. През 1991 г. придобива специалност нервни болести. След конкурс е назначена за невролог в специализиран консултативен кабинет на Диабетен център, гр. София. От 1999г. до 2018г. работи като невролог в УМБАЛСМ „Н. И.  Пирогов” ,гр. София  ,през последните 9 години като началник на отделението по нервни болести. Д-р Михайлова е специалист по ултразвукова диагностика на централната нервна система и има богат професионален опит в лечението и профилактиката на мозъчносъдовата болест ,първичното  и вторично главоболие  и заболяванията на периферната нервна система.Специален интерес за нея са неврологичните прояви при сърдечните заболявания, тревожните разстройства и ролята  на нутриционизма в лечението на автоимунни и хронични неврологични заболявания. Тя е член на Българското дружество по неврология; на Европейската академия по неврология; на Европейската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.Има ежегодни участия в национални ,европейски и световни неврологични конгреси и в специализирани обучителни курсове. Д-р Михайлова е управител на МЦ Аргомедика.

Д-р Михайлова- Маркова  извършва електромиография на периферната нервна система. Провежда лечение с ботулинов токсин при фокални дистонии- спастична крива шия, блефароспазъм, хемифациален спазъм, графоспазъм.

 

Dr. Veska Mihaylova – Markova graduated from Medical University, Pleven in 1987. From then till 1994 she worked as a neurologist in POB- Vratsa. She acquired her specialization in Neurology in 1991. From 1999 to 2018 she worked in the Neurological department in Multiprofile Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine “N.I. Pirogov”. From 2009 till 2018 she has been head of the Neurological department. Dr. Mihailova has extensive professional experience in the treatment and prevention of cerebrovascular disease, primary and secondary headaches, and diseases of the peripheral nervous system.

She is a member of the Bulgarian Society of Neurology, European Academy of Neurology, European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. Dr. Mihaylova annually participates and contributes to National, European and World Neurological Congresses and specialized training courses.

 

departments: Неврология
positions: Доплер, Неврология, Управител
degree: Нервни болести
office: МЦ АРГОМЕДИКА