Етикет: диабет симтоми

януари 21, 2020

    Американската диабетна асоциация публикува актуализираните стандарти за медицинска грижа при захарен диабет. Те включват както интервенции за подобряване на гликемичния контрол, така и мултифакториални стратегии за редукция на риска  отвъд контрола на захарния диабет.   I част: Класификация и диагноза на захарен диабет Диабетът може да бъде класифициран в следните общи категории:

  1. Диабет тип 1 в резултат на автоимунна бета-клетъчна деструкция, водеща обикновено до абсолютен инсулинов дефицит
  2. Диабет тип 2 в резултат на прогресивна загуба на адекватна бета-клетъчна инсулинова секреция често на фона на инсулинова резистентност.
  3. Гестационен захарен диабет – диабет, диагностициран през втория или третия триместър на бременността, който не е бил клинично изявен преди забременяването
  4. Специфични типове диабет, дължащи се на други причини, например моногенни диабетни синдроми (като неонатален диабет, MODY), заболявания на екзокринния панкреас като кистична фиброза и панкреатит и медикаментозно-индуциран диабет (напр. при употреба на ГКК, след органна трансплантация).

      Класификацията е важна за определяне на терапията, но някои индивиди при поставяне на диагнозата не мог

Posted in Blog by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог | Tags: , , ,