Етикет: ЕМГ

януари 21, 2020

Електромиографията /ЕМГ/ е високо специализиран метод  използван за диагностициране на  мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви: миопатии, възпалителни процеси / плексити, невралгии/, дископатия, полиневропатии / диабетна полиневропатия и др./, мононевропатии, нарушения в нервно-мускулното предаване, тремор, промени при ендрокринни заболявания и др.   При рутинното изследване се прилагат 2 групи методи: стимулационни и иглени. Стимулационната ЕМГ –  електроневрографията (ЕНГ) е метод за записване и анализиране на предизвиканите потенциали на периферните нерви чрез краткотрайни електрически стимули. Изследването се извършва с повърхностни електроди. Изследва се скоростта на провеждане по двигателните и сетивни влакна на периферните нерви чрез отвеждане на двигателни и сетивни отговори.   Иглената ЕМГ представлява отвеждане на активността на скелетните мускули с иглени електроди и регистриране на акционните потенциали /АП/ на моторните единици, които имат графичен и звуков образ. Те са различни по своите параметри при различните мускули и възрасти, както и в норма и патология. Съществуват и други специални видове ЕМГ – репететивна нервна стимулация, електромиография на единично мускулно влакно, треморограма, исхемичен тест и др. Какво

Posted in Blog by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог | Tags: , , , ,