Категория: Blog

март 20, 2020

Коронавирусът повдига много въпроси, но не всички намират своите отговори, или поне не все още. И за да не се подлъгавме и да правим всичко, което чуем, черпим съвети от хората, които знаят какво говорят. Чуйте съветите на Д-р Светлозар Сардовски. https://bravo.btv.bg/radio_media/audio/d6b5f4a0-1227-469c-ad33-919d03b16867/3bfca0bf8c0f21966663a7853b1f257c.mp3

Posted in Blog by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог
януари 21, 2020

Електромиографията /ЕМГ/ е високо специализиран метод  използван за диагностициране на  мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви: миопатии, възпалителни процеси / плексити, невралгии/, дископатия, полиневропатии / диабетна полиневропатия и др./, мононевропатии, нарушения в нервно-мускулното предаване, тремор, промени при ендрокринни заболявания и др.   При рутинното изследване се прилагат 2 групи методи: стимулационни и иглени. Стимулационната ЕМГ –  електроневрографията (ЕНГ) е метод за записване и анализиране на предизвиканите потенциали на периферните нерви чрез краткотрайни електрически стимули. Изследването се извършва с повърхностни електроди. Изследва се скоростта на провеждане по двигателните и сетивни влакна на периферните нерви чрез отвеждане на двигателни и сетивни отговори.   Иглената ЕМГ представлява отвеждане на активността на скелетните мускули с иглени електроди и регистриране на акционните потенциали /АП/ на моторните единици, които имат графичен и звуков образ. Те са различни по своите параметри при различните мускули и възрасти, както и в норма и патология. Съществуват и други специални видове ЕМГ – репететивна нервна стимулация, електромиография на единично мускулно влакно, треморограма, исхемичен тест и др. Какво

Posted in Blog by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог | Tags: , , , ,
януари 21, 2020

    Американската диабетна асоциация публикува актуализираните стандарти за медицинска грижа при захарен диабет. Те включват както интервенции за подобряване на гликемичния контрол, така и мултифакториални стратегии за редукция на риска  отвъд контрола на захарния диабет.   I част: Класификация и диагноза на захарен диабет Диабетът може да бъде класифициран в следните общи категории:

  1. Диабет тип 1 в резултат на автоимунна бета-клетъчна деструкция, водеща обикновено до абсолютен инсулинов дефицит
  2. Диабет тип 2 в резултат на прогресивна загуба на адекватна бета-клетъчна инсулинова секреция често на фона на инсулинова резистентност.
  3. Гестационен захарен диабет – диабет, диагностициран през втория или третия триместър на бременността, който не е бил клинично изявен преди забременяването
  4. Специфични типове диабет, дължащи се на други причини, например моногенни диабетни синдроми (като неонатален диабет, MODY), заболявания на екзокринния панкреас като кистична фиброза и панкреатит и медикаментозно-индуциран диабет (напр. при употреба на ГКК, след органна трансплантация).

      Класификацията е важна за определяне на терапията, но някои индивиди при поставяне на диагнозата не мог

Posted in Blog by вск. д-р Светлозар Сардовски, FESC, MPHM, кардиолог | Tags: , , ,