Д-р Николай Белчев

Д-р Николай Белчев

Д-р Николай Белчев Белчев завършва медицина през 1995г. в „Медицински университет- Варна“. Придобива специалност „Хирургия“ през 2001г. в „Медицинска академия- София“. През 2009 г. придобива вторта си специалност- „Съдова Хирургия“ в „Медицински Университет- Варна“.

Понастоящем, д-р Белчев работи в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“в отделението по съдова хирургия. Всяка година участва в множество национални, европейски и интернационални форуми и конгреси. От 2020г. е и част от екипа на МЦ Аргомедика.

departments: Съдова Хирургия
positions: съдова хирургия