Архиви: Staff Members

д-р Веска Михайлова
Доплер, Неврология
Д-р Анастасия Гитева
ЕЕГ, Неврология
Д-р Дико Меламед
Кардиология
Д-р Нели Иванова
Гастроентерология
Д-р Марчо Марков
Ортопедия и Травматология
Доц. д-р Румен Попов
Неврохирургия
Д-р Румяна Гаврилова
Образна диагностика
Д-р Лиляна Димитрова
Лицево-челюстна хирургия