Д-р Весела Константинова

Д-р Весела Константинова

Д-р Весела Симеонова Константинова – Специалист по нервни болести

 

Д-р Весела Константинова е завършила медицина в Медицинския Университет в гр. София през 2008г.  До 2012г. е редовен докторант в клиниката по неврология на УБ Царица Йоанна –гр. София. През 2014 г. придобива специалност нервни болести, а през 2015г.- електромиография.От 2016г. до 2017г. работи като невролог в  отделението по нервни болести към клиниката по спешна неврохирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, гр. София. Специален интерес за д-р Константинова представляват електромиографските изследвания при болести на периферната нервна система и  след травми и ортопедични интервенции на крайниците. Има многобройни участия в специализирани обучителни неврологични курсове у нас и в чужбина.

 

Dr. Vesela Konstantinova graduated from Medical University Sofia in 2008. In the period from 2008 to 2012, she completed her PhD in the Neurological department of University Hospital for Active Treatment “Tsaritsa Yoanna” ISUL.  In 2014 she acquired specialization in Neurology and in 2015 – in Electromyography. In 2016 and 2017 she worked as a neurologist in the Neurological department of the Multiple Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine “N. I. Pirogov”. Dr. Konstantinova is highly interested in electromyographical diagnosis of diseases of the peripheral nervous system and neurological diseases that develop after any orthopedic interventions of the limbs. She annually participates in various congresses and specialized training courses.

 

departments: Неврология
positions: ЕМГ, Неврология
degree: Доктор
office: МЦ АРГОМЕДИКА