Д-р Анастасия Гитева

Д-р Анастасия Гитева

Д-р Анастасия Иванова Турчева  –специалист по нервни болести и ЕЕГ

 

Д-р Анастасия Гитева- Турчева е завършила медицина през 1996г. в Медицинския Университет в гр. Пловдив. До 2000г. работи в кабинет и отделение по нервни болести в общинска болница в гр. Пирдоп. От 2002 до 2013г.  е лекар в клиниката по неврология на УМБАЛ „ Царица Йоанна”  ИСУЛ, гр. София. През 2007г. придобива специалност „Нервни болести”, а през 2014г.– ЕЕГ след 1 година специализация във ВМА,  гр. София. От 2015 г. до  2018 г. е невролог в отделението по неврология на  УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, гр. София  към  клиниката по спешна неврохирургия. Д-р Гитева има специален интерес към неврологичните увреждания при различните соматични заболявания и влиянието на метаболитните нарушения  върху централната и върху периферната нервни системи. Има множество участия в различни национални и международни квалификационни курсове.

 

Dr. Anastasia Giteva- Turcheva graduated from Medical University, Plovdiv, in 1996. From 1996 to 2000 she worked in the Neurological Department of the hospital in Pirdop. From 2002 until 2013 she worked as a neurologist at  University Hospital for Active Treatment “Tsaritsa Yoanna”, Sofia. In 2007, she acquired specialization in Neurology. From 2012 to 2014 she worked as a neurologist in the Military Hospital, Sofia. In 2014 she acquired specialization in Electroencephalography in the Military Hospital, Sofia. From 2015 till 2018 she worked in the department of Neurology in Multiple Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine “N. I. Pirogov”. Dr. Anastasia Giteva has extensive professional experience in the prevention and adequate treatment of neurological diseases. She is a member of the Bulgarian Neurological society, the European Society of Neurology and Cerebral Hemodynamics. Dr. Giteva annually participates in various congresses and specialized training courses.

departments: Неврология
positions: ЕЕГ, Неврология
degree: Doctor
office: МЦ АРГОМЕДИКА