Team

Our Team
д-р Веска Михайлова
Доплер, Неврология, Управител
Д-р Анастасия Гитева
ЕЕГ, Неврология
Д-р Дико Меламед
Кардиология
Д-р Нели Иванова
Гастроентерология
Д-р Марчо Марков
н.с.I -ва ст. ортопедия и травматология
Доц. д-р Румен Попов
Неврохирургия
Дейзи Илчовска
Магистър Нутриционизъм
Д-р Лиляна Димитрова
Лицево-челюстна хирургия
Д-р Николай Белчев
съдова хирургия
д-р Петя Иванова
Неврология